ข่าวเทศบาล » วันเทศบาล ประจำปี 2562

วันเทศบาล ประจำปี 2562

21 พฤษภาคม 2019
766   0

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีในการทำบุญเนื่องในวันเทศบาล (ครบรอบ 84 ปี) พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ จิตอาสา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ครู นักเรียน ดีเด่นในด้านต่างๆ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย