ข่าวเทศบาล » เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2562

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2562

21 พฤษภาคม 2019
643   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 ปี และอสม.ดีเด่น 11 สาขา เพื่อให้แกนนำจิตอาสาด้านสุขภาพ มีองค์ความรู้ มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคแก่ตนเองและครอบครัว เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันหมอนควัน p.m.2.5 ให้แก่ อสม. ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย