ข่าวทั่วไป » ประธานในการเปิดงานกิจกรรม “Road To NMC” เส้นทางสู่นักสื่อสารสื่อใหม่

ประธานในการเปิดงานกิจกรรม “Road To NMC” เส้นทางสู่นักสื่อสารสื่อใหม่

20 พฤษภาคม 2019
1173   0

ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม “Road To NMC” เส้นทางสู่นักสื่อสารสื่อใหม่ ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์สื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งจัดนิทรรศการและผลงานของนักศึกษาการสื่อสารสื่อใหม่ และจัดเสวนา เสวนา โดยมี กฤษณา เพียราธิสิษฐ์ ผู้บริหารสถานีวิทยุ Fat  ร่วมเสวนา และชมการแสดงโชว์ต่างๆของนักศึกษา ณ โซนกิจกรรมชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย